Džiaugiuosi, kad pasaulis per pandemiją įgijo proto. Nuotoliniu būdu gali vykti patys svarbiausi susitikimai – teismai, Seimo sesijos, įmonių pasitarimai, paskaitos, magistro darbų gynimai. Visai nereikia galvoti kaip nuvyksi į vietą, kur pavalgysi, kaip grįši. Gali naudotis keliais monitoriais, daugiau savo užrašų. Gali atlikti daugiau darbų – susitaupo operatyvi atmintis, pinigai, kvepalai, nervai. Kokia gera galimybė pasauliui paprotingėti ir niekad negrįžti?

p.s. JAV Prezidentas Joe Biden’as neseniai sielojosi dėl 500000 covid aukų valstijose. Tai baisu – reiškiu užuojautą.